ما در خلوت به روی غیر ببستیم
                                  از هـمـه باز آمـدیم و با تو نشستیم
هـر چـه نه پیوند یار بـود بریدیم
                                  آنچه نه پیمان دوست بود شکستیم
                                                            
 بـشـنـویـد

نمونه هایی از برنامه گـلـهـا

 

Get the Flash Player to see this player.

 ۱ - گلهای رنگارنگ برنامه شماره ۲۱۰ ب 
 ۲ - گلهای رنگارنگ برنامه شماره ۲۱۷ ب
 ۳ - گلهای رنگارنگ برنامه شماره ۲۳۷
 ۴ - گلهای رنگارنگ برنامه شماره ۳۲۵
 ۵ - گلهای رنگارنگ برنامه شماره ۴۲۰
 ۶ - گلهای رنگارنگ برنامه شماره ۴۵۸
 ۷ - گلهای رنگارنگ برنامه شماره ۵۰۷
 ۸ - گلهای رنگارنگ برنامه شماره ۵۱۶
 ۹ - گلهای رنگارنگ برنامه شماره ۵۳۱
۱۰- گلهای تـــازه بــرنــامـه شــمــاره ۵۳
۱۱- گلهای تـــازه بــرنــامـه شــمــاره ۸۶
۱۲- شـاخــه گـــل بــرنــامـه شـماره ۳۰۰


تک نوازان

۱ - برنامه شماره ۱۸۵
      با همکاری همایون خرم

Get the Flash Player to see this player.

۲ - برنامه شماره ۱۸۸
      با همکاری حبیب اله بدیعی و جهانگیر ملک
۳ - برنامه شماره ۱۹۳
      با همکاری حبیب اله بدیعی و جهانگیر ملک
۴ - برنامه شماره ۲۵۹
      با همکاری پرویز یاحقی و جهانگیر ملک
۵ - برنامه شماره ۲۸۸
      با همکاری جلیل شهناز و جهانگیر ملک


نمونه هایی از دو نوازی ها

۱ - دل شکسته با همکاری همایون خرم
     دو نوازی پیانو و ویلن شماره ۱

Get the Flash Player to see this player.

۲ - دل شکسته با همکاری همایون خرم
     دو نوازی پیانو و ویلن شماره ۲


آلبوم خوابهای طلائی

 

Get the Flash Player to see this player.

۱ - ژیلا
۲ - خوابهای طلائی
۳ - کوکو
۴ - فانتزی روی تم ارمنی
۵ - فانتزی روی تم لامینور
۶ - پرلود شماره یک
۷ - پرلود شماره دو
۸ - پرلود شماره سه
۹ - پرلود شماره چهار
۱۰- پرلود شماره پنج


www.Javad-maroufi.com ©