همه شب نالم چون نی كه غمی دارم
                                  دل و جان بردی اما نشدی يارم
بــا مـــا بــودی بــی مــا رفـــــتـــی
                                 چـون بـوی گـل بـه كـجـا رفـتـی
                                                              کاروان
 رسـانـه هـا

 

• آخرین مصاحبه استاد
  گفتگو: احمد رضا احمدی
  مجله زمان

Get the Flash Player to see this player.
ادبستان - شهریور 1370
ادبستان - آذر 1372
سروش - آذر 1372
سروش - دی ماه 1372
زمان - بهمن 1372
ادبستان - تیر ماه 1373
اطلاعات - دی ماه 1373
هنرموسیقی
فروردین 1385
آذرمهر - دی ماه 1372
شرق - مهر ماه 1384
همشهری - دی ماه 1373


www.Javad-maroufi.com ©