آن پنجه طلائی سحر آفرين، دريغ
                           در اين شب بلند
                                    ما را به خواب های طلائی نمی برد.
                                                            فـریدون مشیـری
                                                            
 یـادواره هـا

تهران - تالار وحدت

ساسان محبی - سالن رودکی
ساسان محبی - سالن رودکی
سالن رودکی
برنامه بزرگداشت
دعوت برای
نواختن در بزرگداشت
دعوت برای
شرکت در بزرگداشت


۱ - "دیــلـمــان" - پیانو : ساسان محبی

Get the Flash Player to see this player.

۲ - "مــاهـــور" - پیانو: ساسان محبی
۳ - "همایـــون" - پیانو: افلیا پرتو
۴ - "پرلود اصفهان" - پیانو: افلیا پرتو

  

وین - کنسرت هاوس

ساسان محبی
نمای بیرونی کنسرت هاوس
نصیر حیدریان
ارکستر سمفونی ایرانی در وین
ماهنامه کنسرت هاوس
پلاکارت بزرگداشت
 
برنامه بزرگداشت
بلیط

 

۱ - "خواب های طلائی"
      برای سوپران و ارکستر زهی
     اثر: سـاسـان محبـی ، شـعر از : فریدون مشیری

Get the Flash Player to see this player.

۲ - "پرلود شماره سه "
      برای ارکستر سمفونیک
     اثر: جواد معروفی - ساسان محبی
 ،
۳ - "پرلود شماره پنج " برای ارکستر سمفونیک
    اثر: جواد معروفی - ساسان محبی
رهبر ارکستر: نصیر حیدریان

www.Javad-maroufi.com ©